Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích: Chị Nguyễn Thị Châu Pha, sinh năm 1990. Nơi cư trú cuối cùng: Ngọc An Đông, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đang thụ lý việc dân sự số 100/2016/TLST-VDS ngày 10/8/2017 về việc "Yêu cầu tuyên bố một người mất tích".

Người yêu cầu: Anh Trần Trung, sinh năm 1990.

Trú tại: Ngọc An Đông, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định.

Người bị yêu cầu: Chị Nguyễn Thị Châu Pha, sinh năm 1990.

Nơi cư trú cuối cùng: Ngọc An Đông, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngày 25/8/2016, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích.

Nội dung thông báo như sau:

Chị Nguyễn Thị Châu Pha, sinh năm 1990. Nơi cư trú cuối cùng: Ngọc An Đông, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định bỏ nhà đi từ tháng 01/2011 cho đến nay không có tin tức gì. Nay, chị Pha ở đâu, liên hệ Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (địa chỉ: 218 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại: 056. 3761192) để giải quyết việc  anh Trần Trung yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Pha mất tích.

Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng tin thông báo lần đầu tiên, nếu chị Pha không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Ban Biên tập 

Tập tin đính kèm: