Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Võ Minh Mẫn, sinh năm 1980. Nơi cư trú cuối cùng: thôn An Lộc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) thụ lý giải quyết việc dân sự số 159/2015/TLST-VDS ngày 26/11/2015 về việc: "yêu cầu tuyên bố một người là đã chết".

Người yêu cầu: Bà Võ Thị Trính, sinh năm 1952.

Thường trú tại: thôn An Lộc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Người bị yêu cầu: Anh Võ Minh Mẫn, sinh năm 1980.

Nơi cư trú cuối cùng: thôn An Lộc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 01/9/2016, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn ban hành quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Nội dung thông báo như sau:

Anh Mẫn đang lao động đánh bắt hải sản trên tàu cá số BV0329TS và đã biệt tích vào lúc 18 giờ ngày 12/9/2014 đến nay không có tin tức. Nay anh Mẫn đang ở đâu hoặc ai biết thông tin về anh Mẫn báo ngay về Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (địa chỉ: 218 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại: 056. 3761192) để giải quyết việc tuyên bố một người là đã chết theo yêu cầu của bà Võ Thị Trính, sinh năm 1952, cư trú tại: thôn An Lộc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Trong thời hạn 4 (bốn) tháng kể từ ngày thông báo, đăng tin lần đầu tiên, nếu anh Mẫn không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật./.

Ban Biên tập 

Tập tin đính kèm: