Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Tôn Văn Thơm, sinh năm 1960. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đang thụ lý việc dân sự số: 118/2016/TLST-VDS ngày 20/10/2016 về việc: "Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết".

Ngưi yêu cu: Bà Trương Thị Phương, sinh năm 1963.

Thường trú tại: Cửu Lợi Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngưi b yêu cu: Ông Tôn Văn Thơm, sinh năm 1960.

Nơi cư trú cuối cùng: Cửu Lợi Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngày 28/11/2016, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn đã ra thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Nội dung thông báo như sau:

Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh thông báo cho ông Tôn Văn Thơm - sinh năm 1960; nơi cư trú cui cùng: thôn Cu Li Bc, xã Tam Quan Nam, huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh đã b nhà đi t năm 1998 đến nay không v, bà Phương và gia đình đã tìm kiếm khp nơi nhưng vn không có tin tc gì v ông Thơm. Đa phương đã xóa tên ông Thơm trong h gia đình t năm 2010. Nay, ông Thơm đang  đâu, liên h Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh (đa ch 218 Quang Trung, th trn Bng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Đnh - Đin thoi: 0563 761192) đ gii quyết vic bà Trương Th Phương - sinh năm 1963, trú cùng đa ch yêu cu Tòa án tuyên b ông Thơm là đã chết.

Trong thi hn 04 (bn) tháng k t ngày đăng tin thông báo ln đu tiên, nếu ông Thơm không có mt thì Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh s gii quyết v vic trên theo quy đnh ca pháp lut. 

Ban Biên t

 

 

Tập tin đính kèm: