Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Lê Văn Long, sinh năm 1964. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đang thụ lý việc dân sự số: 162/2017/TLST-VDS ngày 08/11/2017 về việc: "Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết".

Ngưi yêu cu: Bà Lê Thị Tận, sinh năm 1965.

Địa chỉ: Kim Giao Nam, Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngưi b yêu cu tuyên bố là đã chết: Ông Lê Văn Long, sinh năm 1964.

Nơi cư trú cuối cùng: Kim Giao Nam, Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngày 01/12/2017, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn đã ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Nội dung thông báo như sau:

Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh thông báo cho ông Lê Văn Long, sinh năm 1964. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, ông Long bị tai nạn rơi xuống biển mất tích từ ngày 13/3/2015 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Long đang  đâu, liên h Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh (đa chỉ: 218 Quang Trung, th trn Bng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Đnh; số điện thoại: 02563.761.192) đ gii quyết vic bà Lê Thị Tận yêu cu Tòa án tuyên bố ông Long là đã chết.

Trong thi hn 04 (bn) tháng k t ngày đăng tin thông báo ln đu tiên, nếu ông Điệp không có mt thì Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh s gii quyết v vic trên theo quy đnh ca pháp lut. 

Ban Biên t


Tập tin đính kèm: