Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Trần Tư, sinh năm 1920. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Tài Lương 4, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đang thụ lý việc dân sự số: 191/2018/TLST-DS ngày 06/12/2018 về việc: "Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết".

Ngưi yêu cu: Ông Trần Bình, sinh năm 1959.

Địa chỉ: Thôn Tài Lương 4, xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngưi b yêu cu tuyên bố là đã chết: Ông Trần Tư, sinh năm 1920.

Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tài Lương 4, xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngày 17/12/2018, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn đã ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Nội dung thông báo như sau:

Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh thông báo cho ông Trần Tư, sinh năm 1920. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tài Lương 4, xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định. Vào ngày 03 tháng 05 năm 1972, do chiến tranh nên ông Trần Tư chạy vào miền Nam, kể từ đó đến nay không có tin tức gì về việc ông Tư còn sống hay đã chết. Nay ông Tư ở đâu (hoặc ai biết thông tin của ông Tư), liên hệ Tòa án nhân dân Huyện Hoài Nhơn (địa chỉ: Số nhà 218 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; số điện thoại: 02563.761192) để giải quyết việc ông Trần Bình yêu cầu Tòa án tuyên bố là đã chết.

Trong thi hn 04 (bn) tháng k t ngày đăng tin thông báo ln đu tiên, nếu ông Tư không có mt thì Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh s gii quyết v vic trên theo quy đnh ca pháp lut. 

Ban biên tập

Tập tin đính kèm: