Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh La Văn Sang. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đang thụ lý việc dân sự số: 04/2019/TLST-DS ngày 09/01/2019 về việc: "Tuyên bố một người là đã chết".

Ngưi yêu cu: Ông La Mến, sinh năm 1959.

Địa chỉ: Thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngưi b yêu cu tuyên bố là đã chết: Anh La Văn Sang, sinh năm 1998.

Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Nội dung thông báo như sau:

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo anh La Văn Sang, sinh năm 1998; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; anh La Văn Sang là con của ông La Mến, anh Sang là thuyền viên trên tàu cá biển kiểm soát BĐ 96093 TS do ông Trương Anh Tuấn làm chủ. Ngày 19/12/2016, tàu cá trên xuất bến tại cửa biển Tam Quan. Vào lúc 01 giờ 30 ngày 28/12/2016, trong lúc đánh cá thì tàu gặp sóng to, đã đánh anh La Văn Sang cùng hai thuyền viên khác rơi xuống biển. Những thuyền viên còn lại đã tiến hành truy tìm nhưng không có tung tích. Từ đó đến nay, gia đình ông Mến có tìm kiếm anh Sang nhưng vẫn không có tin tức xác thực là anh Sang còn sống. Nay, ông La Mến yêu cầu Tòa án tuyên bố anh La Văn Sang là đã chết. 

Trong thi hn 04 (bn) tháng k t ngày đăng tin thông báo ln đu tiên, nếu ông Sang không có mt thì Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh s gii quyết v vic trên theo quy đnh ca pháp lut. 

Ban biên tập

Tập tin đính kèm: