Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Võ Văn Sự. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đang thụ lý việc dân sự số: 203/2018/TLST-DS ngày 14/12/2018 về việc: "Tuyên bố một người là đã chết".

Ngưi yêu cu: chị Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1985.

Địa chỉ: Thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngưi b yêu cu tuyên bố là đã chết: Anh Võ Văn Sự, sinh năm 1982.

Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

Nội dung thông báo như sau:

Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo anh Võ Văn Sự, sinh năm 1982; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Anh Võ Văn Sự đi trên tàu cá mang biển số BĐ 96704 TS, bị rơi xuống biển và mất tích vào ngày 04/11/2016 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Sự đang ở đâu liên hệ ngay với TAND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định theo địa chỉ: 218 Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại 0563761192 để giải quyết việc tuyên bố một người là đã chết theo yêu cầu của chị Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1985; trú tại: thông Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc ai biết tin tức về anh Sự báo ngay về Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn theo địa chỉ như trên, UBND xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn và người yêu cầu. 

Trong thi hn 04 (bn) tháng k t ngày đăng tin thông báo ln đu tiên, nếu anh Sự không có mt thì Tòa án nhân dân huyn Hoài Nhơn, tnh Bình Đnh s gii quyết v vic trên theo quy đnh ca pháp lut. 

Ban biên tập

Tập tin đính kèm: