Cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân

 

Số hồ sơ:

T-BDI-112290-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

trong ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Lưu hồ sơ

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Hướng dẫn Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

2.

Bước

2

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua bưu điện

Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận, xem xét và lưu hồ sơ

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

1.

- Văn bản báo cáo về việc cho thuê doanh nghiệp

 

2.

- Bản sao hợp đồng cho thuê DNTN có công chứng

 

Số bộ hồ sơ:

01

       

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (3)

Bộ(2)

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân.*

Tỉnh(1)

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Luật Doanh nghiệp

NGHỊ ĐỊNH số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết