Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

Số hồ sơ:

T-BDI-112278-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí

1. Lệ phí ĐKKD 100.000 đồng

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước

1

Hướng dẫn Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

2.

Bước

2

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ

 

 

   

-    Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

-    Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

3.

Bước

3

Trong thời hạn 02 ngày, Phòng ĐKKD chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.

4.

Bước

4

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy đề nghị chuyển đổi (theo mẫu)

2.

Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)

3.

Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

4.

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán

5.

Danh sách người lao động hiện có

6.

Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý của doanh nghiệp tư nhân

7.

Bảng cam kết của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn

8.

Thoả thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó

9.

Bảng cam kết hoặc thoả thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân

10.

Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp tư nhân

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế

Thông tư liên tịch số 05/200...

2.

Giấy đề nghị chuyển đổi

Thông tư 01/2009/TT-BKH của...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Nội dung

Văn bản qui định

  1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;

3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp

 

TTHC liên quan (4)

Bộ(4)

  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.*

 

   Thời tiết