Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần

 

Số hồ sơ:

T-BDI-111517-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Lưu hồ sơ

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

2.

Bước

2

Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn.

Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp

Số bộ hồ sơ:

01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

  • Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần.

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết