Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá giống cây trồng.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-064379-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Nông nghiêp Sở Nông nghiệp & PTNT

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05-15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Văn bản xác nhận

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định. Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong - TP Quy Nhơn - Bình Định.

2.

Bước 2:

Tổ thường trực một cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước 3:

Phòng chuyên môn thẩm tra hồ sơ và tiến hành công bố chất lượng giống cây trồng

4.

Bước 4:

Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận hồ sơ đã hoàn tất tại tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp & PTNT.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng;

2.

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (công bố lần đầu tiên)

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn xin công bố tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Quyết định số 53/2006/QĐ-BNN ngày 26/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống lúa cấp siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận và hạt lai F1

 

   Thời tiết