Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

 

Số hồ sơ:

T-BDI-064486-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục bảo vệ thực vật Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí:

1. - Phí kiểm tra: 250.000 đồng/lần

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y kê khai hồ sơ và nộp tại Trạm thú y các huyện, thành phố trong tỉnh (hồ sơ do trạm thú y các huyện, thành phố cung cấp theo mẫu thống nhất của Chi cục thú y).

2.

Bước

2:

Trong phạm vi 07 ngày trạm thú y các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ bảo quản thuốc thú y theo quy định và trả lời kết quả bằng văn bản.

3.

Bước

3:

Trong vòng 03 ngày hồ sơ được chuyển về Chi cục thú y (Phòng thanh tra pháp chế) kiểm tra nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định thì tiến hành cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

4.

Bước

4:

Cá nhân, tổ chức nhận Giấy chứng nhận và nộp phí, lệ phí theo quy định.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu);

2.

-Giấy phép kinh doanh (bản photo có công chứng);

3.

-Chứng chỉ hành nghề (photo có công chứng);

4.

-Giấy khám sức khoẻ (bản chính).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu).

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (5)

Bộ(5)

  • Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y
  • Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
  • Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thú y
  • Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
  • Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề

 

   Thời tiết