Giám sát cách ly kiểm dịch thủy sản

 

Số hồ sơ:

T-BDI-063064-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục thú y Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Chi cục trưởng Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

01 - 02 ngày

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Văn bản xác nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Chủ hàng khai báo số lượng đàn thuỷ sản khi hàng đã cập cảng với Trạm Kiểm nghiệm, kiểm dịch Thú y thuỷ sản - Chi cục Thú y (thông qua điện thoại, điện báo) . Địa chỉ: 91/1 Nguyễn Thái Học- Quy Nhơn

2.

Bước

2:

Trạm tiến hành kiểm tra chất lượng đàn thuỷ sản trực tiếp tại nơi nuôi cách ly và thu mẫu làm xét nghiệm bệnh virus (WSSV và MBV).

3.

Bước

3:

Lập Biên bản giám sát cách ly kiểm dịch

4.

Bước

4:

Thông báo hết thời gian nuôi cách ly cho chủ hàng.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy xác nhận đã qua kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Số bộ hồ sơ:

01 bộ

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết