Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-063046-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục thú y Bình Định


Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Chi cục trưởng Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trạm Kiểm nghiệm, kiểm dịch thú y thuỷ sản - Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

1.    - Phí Kiểm tra vệ sinh thú y: 142.500 đồng/ lần

2.    - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 40.000 đồng/giấy

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

 Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trạm Kiểm nghiệm- Kiểm dịch Thú y Thủy sản (Chi cục Thú y Bình Định- 91/1 Nguyễn Thái Học- Quy Nhơn), bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu- đề nghị bổ sung/ đủ- tiếp nhận.

2.

Bước

2:

Trạm kiểm nghiệm kiểm dịch thú y thuỷ sản cử cán bộ đến cơ sở kiểm tra, lập biên bản kiểm tra tại cơ sở

3.

Bước

3:

Tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí theo quy định;

4.

Bước

4:

Trạm kiểm nghiệm kiểm dịch thú y thuỷ sản trình lãnh đạo Chi cục ký, cấp giấy chứng nhận

5.

Bước

5:

Trả kết quả cho tổ chức/ cá nhân tại Chi cục Thú y.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)

2.

- Bằng cấp chuyên môn (bản sao)

3.

- Giấy chứng nhận sức khỏe (bản sao)

Số bộ hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

  • Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y
  • Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết