Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

 

Số hồ sơ:

T-BDI-144513-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Nông nghiệp & PTNT


Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở nông nghiệp & PTNT

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở nông nghiệp & PTNT

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép


Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

ổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Tổ thường trực thực hiện một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định. Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong - TP Quy Nhơn - Bình Định;

2.

Bước

2:

Bổ sung hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

3.

Bước

3:

Kiểm tra thực tế hiện trường: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải;

2.

- Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

3.

- Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống CTTL;

4.

- Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

5.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống CTTL; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống CTTL phải có báo cáo phân tích chất lượng nước của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

6.

- Bản sao công chứng về giấy tờ, quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

7.

- Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống CTTL tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý KT và BVCTTL.

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Mẫu Đơn xin gian hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL

Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN...

2.

- Mẫu Chất lượng nước thải

Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN...


Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.


Căn cứ pháp lý của TTHC (4)

Bộ(4)

  • Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
  • Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập
  • Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/04/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  • Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

 

   Thời tiết