Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

 

Số hồ sơ:

T-BDI-034311-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Thủy sản

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Thuế; Sở Tài Chính.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

Lệ phí cấp giấy: 20.000đ/lần

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp bộ hồ sơ cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo -Quy Nhơn).

2.

Bước

2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

3.

Bước

3:

Chi cục Khai thác - BVNLTS thẩm tra hồ sơ và trình giấy phép lên Sở NN&PTNT tỉnh

4.

Bước 4

Sở NN&PTNT tỉnh tiến hành ký cấp giấy phép và chuyển về Chi cục Khai thác và BVNLTS.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác & bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

6.

Bước

6:

Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy phép

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin Đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

2.

- Giấy chứng nhận an tòan kỹ thuật của tàu cá đối với trường hợp xin đổi Giấy phép do thay đổi tàu thuộc diện bắt buộc phải đăng kiểm.

3.

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn xin Đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

Thông tư số 02/2006/TT-BTS n...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(3)

  • Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 của Chính phủ ban hành Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
  • Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
  • Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thuỷ sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

 

   Thời tiết