Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

 

Số hồ sơ:

T-BDI-034234-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Thủy sản

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Thuế; Sở Tài Chính.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí:

Lệ phí cấp giấy: 40.000đ/lần

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Sổ danh bạ thuyền viên

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Sổ danh bạ thuyền viên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn.

2.

Bước

2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

3.

Bước

3:

Chi cục Khai thác - BVNLTS thẩm tra hồ sơ và tiến hành cấp Sổ danh bạ

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác & bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 

Bước 5:

 

Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Sổ danh bạ thuyền viên

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Tờ khai đăng ký thuyền viên theo mẫu.

2.

- Bản sao Sổ thuyền viên tàu cá của mỗi thuyền viên xin đăng ký (đối với thuyền viên làm việc trên tàu cá quy định phải có Sổ thuyền viên tàu cá) hoặc chứng chỉ chuyên môm nghiệp vụ khác phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Tờ khai đăng ký thuyền viên

Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(2)

  • Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên
  • Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tỉnh(1)

  • Quyết định 1875/QĐ-CTUBND ngày 04 tháng 9 năm 2008 của CTUBND tỉnh Bình Định Phê duyệt giá thành đóng mới vàd sữa chữa tàu cá làm căn cứ thu phí, lệ phí theo Quyết diịnh 31/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 

   Thời tiết