Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

 

Số hồ sơ:

T-BDI-034321-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Thủy sản

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Thuế; Sở Tài Chính.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

Lệ phí cấp giấy 20.000đ/lần

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân yêu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá cần phải có văn bản hoặc yêu cầu trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn).

2.

Bước

2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

3.

Bước

3:

Chi cục Khai thác và BVNLTS cử đăng kiểm viên thực hiện việc kiểm tra an toàn kỷ thuật tàu cá trực tiếp tại tàu theo thời gian và địa điểm thỏa thuận với tổ chức, cán nhân;

4.

Bước

4:

Chi cục Khai thác và BVNLTS trình hồ sơ đã thẩm tra lên Sở ký cấp giấy

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác - BVNLTS

6.

Bước

6:

Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Văn bản yêu cầu hoặc yêu cầu trực tiếp.

 

Số bộ hồ sơ:

01 (bộ)

       

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

  • Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
  • Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết