Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-144448-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp & PTNT

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Thuế

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày l;àm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

1. Phí thẩm định: 05% giá trị thiết kế đóng mới

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phê duyệt

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có tư các pháp nhân về thiết kế tàu cá; có nhu cầu phê duyệt thiết kế tàu cá nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS (110 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn).

2.

Bước

2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

3.

Bước

3:

Chi cục Khai thác - BVNLTS tiến hành thẩm tra và trình Sở phê duyệt hồ sơ

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại phòng kế toán _Chi cục Khai thác - BVNLTS.

5.

Bước

5:

Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Giấy đề nghị xét duyệt thiết kế.

 

2.

- Nhiệm vụ thư thiết kế.

 

3.

- Hồ sơ thiết kế theo quy định

 

Số bộ hồ sơ: 04 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

  • Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
  • Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn ban hành Quy chế đăng kiêm tàu cá

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết