Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-143938-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Lâm nghiệp Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Phát triển lâm nghiệp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Chi cục Kiểm lâm

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Phê duyệt

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức nộp hồ sơ thiết kế khai thác tại Văn thư của Chi cục Lâm nghiệp.

2.

Bước

2:

Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ)

3.

Bước

3:

Tiến hành ngoại nghiệp (kiểm tra số liệu mà tổ chức thu thập ngoài hiện trường) nếu không đạt đề nghị bổ sung/đạt tổ chức tiến hành làm hồ sơ nội nghiệp;

4.

Bước

4:

Kiểm tra hồ sơ nội nghiệp nếu không đạt đề nghị bổ sung/đạt, trình Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định phê duyệt hồ sơ.

5.

Bước

5:

Thông báo tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư của Chi cục Lâm nghiệp.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Chủ trương, chỉ tiêu kế hoạch giao khai thác rừng của cấp có thẩm quyền;

2.

- Tờ trình xin khai thác rừng;

3.

- Công văn đề nghị của UBND huyện;

4.

- Thuyết minh kỹ thuật, bảng biểu, dự toán chi phí khai thác;

5.

- Bản đồ thiết kế khu vực xin khai thác.

Số bộ hồ sơ: 07 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (2)

Bộ(2)

  • Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do chủ rừng tự đầu tư vốn của các tổ chức (mục đích thương mại).
  • Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức.

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

  • Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết