Cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Thông tin

Lĩnh vực

Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Công an tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Không quá 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam 500.000 đồng Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT/BTC-BTP-BNG ngày 31/12/1998

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy xác nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân đến nhận kết quả tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam theo mẫu quy định

2

Giấy CMND hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng (bản sao có chứng thực).Trong trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu thì phải nộp một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Quốc tịch Việt Nam (1998).

3

Ngoài các giấy tờ trên, đương sự còn phải nộp một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh đương sự đã mất quốc tịch Việt Nam:
+ Giấy tờ chứng minh đương sự được thôi quốc tịch Việt Nam;
+ Giấy tờ chứng minh đương sự bị tước quốc tịch Việt Nam;
+ Giấy tờ chứng minh việc hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của đương sự;
+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người mất quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;
+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người mất quốc tịch Việt Nam do việc tìm thấy cha, mẹ hoặc người giám hộ là công dân nước ngoài hoặc do cha mẹ được thôi quốc tịch Việt Nam.

Số bộ hồ sơ                  02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07 tháng 04 năm 1999

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Giấy tờ kèm theo đơn xin giải quyết các việc về quốc tịch Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghị định 104 /1998/NĐ-CP của Chính phủ
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết