Gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, phương tiện giao thông.

Số hồ sơ:

T-BDI-131021-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Quảng cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản thoả thuận của Sở: Xây dựng. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch co trách nhiệm cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

 

1.

Lệ phí:

Thu 50% lệ phí so với lệ phí cấp mới

Thông tư số 64/2008/TT-BTC n...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước:1

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước: 2

Nộp tại Phòng giải quyết thủ tục hành chính cơ chế 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056.3813888 - 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước: 3

Trả giấy phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân.

-  Thời hạn trả giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buôi chiều: 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần(Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức cá nhân đến nhận Giấy phép phải :

+ Nộp lại giấy biên nhận hồ sơ. (Giấy hẹn nếu có)

+ Nộp lệ phí theo quy định, nhận biên lai thu phí, lệ phí (liên 2).

+ Kiểm tra nội dung và ký nhận giấy phép.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo (nếu không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước): Trước khi hết thời hạn quảng cáo ít nhất 10 ngày làm việc, phải gửi đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo kèm theo giấy phép thực hiện quảng cáo đã cấp (Thông tư số 43/2003/TT-BVHHT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP)

2.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;

3.

- Mẫu (ma-ket) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản).

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết