Giấy phép thực hiện quảng cáo ngoài trời trên pa nô bằng chân trụ bê tông cốt thép.

Số hồ sơ:

T-BDI-131006-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Quảng cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở VHTTDL gửi hồ sơ cần thiết trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ trên, Sở Xây dựng thẩm tra hồ sơ và có văn bản trả lời cho Sở VHTTDL. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản thoả thuận của Sở: Xây dựng. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch co trách nhiệm cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa no và các hình thức tương tự có diện tích:

- Từ 40m2 trở lên: 600.000đ/1 bảng, biển, pa nô..
- Từ 30m2 đến dưới 40m2 : 500.000đ/1 bảng, biển, pa nô.
- Từ 20m2 đến dưới 30m2 : 400.000đ/1 bảng, biển, pa nô.
- Từ 10m2 đến dưới 20m2 : 200.000đ/1 bảng, biển, pa nô.
- Dưới 40m2 : 100.000đ/1 bảng, biển, pa nô.
- Trường hợp gia hạn giấy phép thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng

Thông tư số 64/2008/TT-BTC n...

 

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy phép

 

 

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng giải quyết thủ tục hành chính cơ chế 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056.3813888 - 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước

3:

Trả giấy phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức, cá nhân.

-  Thời hạn trả giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buôi chiều: 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần(Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức cá nhân đến nhận Giấy phép phải :

+ Nộp lại giấy biên nhận hồ sơ. (Giấy hẹn nếu có)

+ Nộp lệ phí theo quy định, nhận biên lai thu phí, lệ phí (liên 2).

+ Kiểm tra nội dung và ký nhận giấy phép.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

-Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu)

2.

- Danh sách các vị trí, địa điểm xin treo, đặt quảng cáo kèm theo có đóng dấu treo của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân xin phép (nếu có)

3.

* Bản sao có giá trị pháp lý:

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-  Các loại giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá và nhãn hiệu hàng hóa.

-  Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản). Anh chụp phối cảnh vị trí lắp đặt pa nô quảng cáo

4.

* Bản sao công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

5.

* Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp, có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Có xác nhận của chính quyền địa phương nơi có địa điểm xây dựng công trình quảng cáo.

6.

* Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Có xác nhận của đơn vị có chức năng thẩm tra kết cấu công trình xây dựng.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) (Riêng ma két và bản vẽ thiết kế thi công công trình quảng cáo:

02 bản)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận thực hiện quảng cáo

Thông tư liên tịch số 06/200...

 Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

1- Không được che khuất trên 10% diện tích sản phẩm quảng cáo đặt trước chưa hết thời hạn theo hướng phía trước, cách 200 mét nhìn vuông góc chính giữa với quảng cáo có trước.
2- Không được đặt trong hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng.
3- Tại các đô thị, hạn chế quảng cáo có diện tích lớn ngồi trời khơng phù hợp với quy hoạch đô thị, an tồn xã hội, mỹ quan và cảnh quan môi trường.
4- Phải phù hợp với quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định số 24/2003/NĐ-CP n...

 
   Thời tiết