Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.

Số hồ sơ:

T-BDI-130143-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Di sản văn hoá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước 2

Nộp tại Phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3822796

3.

Bước 3

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định. Theo các bước sau:

-  Công chức viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận giấy phép đem phiếu đến nộp tiền tại Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở VHTTDL.(nếu có lệ phí)

Công chức kiểm tra chứng từ, nộp lệ phí (nếu có) và yêu cầu người đến nhận giấy phép, ký nhận giấy phép. Trong trường hợp người nhận hộ phải có giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người ủy quyền.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Đơn hoặc công văn đề nghị.

 

2.

- Visa, thị thực.

 

3.

- Bản thuyết minh về việc nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể.

 

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Yêu cầu

Nội dung

Văn bản qui định

 

1.

Đề án phải nói rõ mục đích, địa bàn, thời hạn và đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết