Cấp phép khai quật khẩn cấp.

Số hồ sơ:

T-BDI-130059-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Di sản văn hoá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-   Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

3.

Bước

3:

Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định. Theo các bước sau:

-  Công chức viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận giấy phép đem phiếu đến nộp tiền tại Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở VHTTDL (nếu có)

-  Công chức kiểm tra chứng từ, nộp lệ phí (nếu có) và yêu cầu người đến nhận giấy phép, ký nhận giấy phép. Trong trường hợp người nhận hộ phải có giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người ủy quyền

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp của tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ;

2.

- Sơ đồ tỉ lệ 1:500, thể hiện rỏ vị trí, diện tích địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp;

3.

- Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Mẫu văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp

Quyết định số 86/2008/QĐ-BVH...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

* Các tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ được quy định như sau:
- Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước;
- Trường Đại học có bộ môn khảo cổ học;
- Bảo tàng và Ban quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ;
- Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở Trung ương.

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

2.

* Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau:
- Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học;
- Có ít nhất 5 (năm) năm trực tiếp làm công tác khảo cổ;
- Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ VHTTDL.

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

3.

* Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng BVHTTDL
- Có giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ.

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết