Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân.

Số hồ sơ:

T-BDI-130025-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Di sản văn hoá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-   Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

 

3.

Bước

3:

Trả Giấy phép

-  Thời hạn trả Giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Cá nhân, tổ chức ký nhận Giấy phép tại Phòng Nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Đơn xin cấp phép;

 

2.

- Hồ sơ di vật, cổ vật, bảo vật;

 

3.

- Giấy phép hành nghề.

 

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

- Có mục đích rõ ràng;

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

2.

- Có dấu hiệu riêng để phân biệt với bản gốc;

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

3.

- Có sự đồng ý của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

4.

- Có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hoá - thông tin.

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP n...

5.

- Có bản gốc để đối chiếu;

Nghị định số 92/200

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết