Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Số hồ sơ:

T-BDI-130105-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Di sản văn hoá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước 2

Nộp tại Phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  -Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

3.

Bước 3

Trả Giấy chứng nhận

-  Thời hạn trả Giấy chứng nhận: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân ký nhận Giấy chứng nhận tại Phòng Nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định.

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (theo mẫu)

2.

- Danh sách hiện vât, ghi tên, phân loại Di vật, Cổ vật, Bảo vật quốc gia, số lượng, kích thước, trọng lượng, nguồn gốc, xuất xứ (thừa kế, mua, sưu tầm, ...)

3.

- Mẫu phiếu đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

4.

- Sổ đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT...

2.

Mẫu phiếu đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT...

3.

Sổ đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết