Cấp Giấy phép công diễn cho tổ chức, cá nhân tổ chức trình diễn thời trang.

Số hồ sơ:

T-BDI-130862-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

-Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn

- Độ dài thời gian của một chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật:
+ Đến 50 phút: 300.000đ
+ 51 – 100 phút: 600.000đ
+ 101 – 150 phút: 900.000đ
+ trên 150 phút: 900.000đ + mức tăng thêm
- Mức phí tăng thêm được xác định như sau: từ phút 151 trở đi cứ 25 phút tăng thêm (nếu không đủ thì làm tròn) thời lượng của chương trình, vở diễn thì cộng thêm 150.000đ.
- Mức thu phí thẩm định chương trình nhạc không lời, múa, bằng 50% mức phí quy định theo độ dài thời gian chương trình, vở diễn nêu tạu biểu trên.
- Các chương trình, vở diễn có những vấn đề cần phải sửa chữa, thểm định lại thì mức thu phí thẩm định chương trình, vở diễn lần sau bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu

Thông tư số 08/2004/TT-BTC n...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

 

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng giải quyết thủ tục hành chính cơ chế 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056.3813888 - 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước

3:

Trả Giấy phép

-  Thời hạn trả Giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí kiểm soát băng đĩa tại phòng kế tóan của Sở và ký nhận Giấy phép tại phòng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định (khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ)

 

Hồ sơ

 

 

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị cấp phép công diễn (ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn).

2.

- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị tổ chức trình diễn thời trang (ghi rõ tên chương trình)

+ Kịch bản chương trình

+ Danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo, thiết kế các sản phẩm thời trang sẽ trình diễn + Danh sách người mẫu tham gia

+ Danh mục các tác phẩm, tác giả sử dụng trong chương trình

Số bộ hồ sơ:

01 (bộ)

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết