Cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp tại địa phương

Số hồ sơ:

T-BDI-084212-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng giải quyết thủ tục hành chính cơ chế 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056.3813888 - 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

- Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước

3:

Trả Giấy phép

-  Thời hạn trả Giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy phép phải nộp lại giấy biên nhận và ký nhận Giấy phép tại Phòng giải quyết thủ tục hành chính cơ chế 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định. (khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ)


 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Văn bản đề nghị trong đó nêu rõ: Tên, phạm vi cuộc thi, mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; thời gian, địa điểm tổ chức; cam kết chấp hành các quy định của Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành.

2.

- Các văn bản chứng minh khả năng và điều kiện của đơn vị tổ chức gồm: tư cách pháp nhân, chức năng hoạt động văn hoá nghệ thuật, nguồn tài chính đảm bảo cho công tác tổ chức cuộc thi.

3.

- Thể lệ tổ chức cuộc thi nêu rõ: các điều kiện, tiêu chí, nội dung và trình tự tổ chức cuộc thi; trách nhiệm của đơn vị tổ chức, cơ cấu giải thưởng, quyền lợi, nghĩa vụ của thí sinh đạt giải, tỷ lệ phần trăm giải thưởng của thí sinh đạt giải cho công tác xã hội, từ thiện.

4.

- Danh sách Ban chỉ đạo, Ban tổ chức (ghi rõ chức danh nghề nghiệp và chức vụ đang đảm nhiệm của các thành viên);

5.

- Danh sách Ban giám khảo gồm các thành viên có trình độ chuyên môn ở các lĩnh vực: Nhân trắc học, mỹ học, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, nhiếp ảnh, xã hội học (tùy theo quy mô, tính chất của từng cuộc thi, Ban tổ chức có thể mời thêm các thành viên ở lĩnh vực khác);

6.

- Quy chế làm việc của Ban tổ chức và Quy chế chấm thi của Ban giám khảo;

7.

- Mẫu đơn đăng ký dự thi của thí sinh; mẫu hợp đồng của đơn vị tổ chức cuộc thi với thí sinh đạt giải (trong đó phải quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của thí sinh đạt giải)

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

* Đơn vị tổ chức cuộc thi phải có:
1- Có tư cách pháp nhân
2-Có chức năng hoạt động Văn hóa, nghệ thuật
3- Có quyết định cho phép tổ chức thi Hoa hậu của cơ quan có thẩm quyền
4- Có văn bản cam kết, chứng minh nguồn tài chính đảm bảo cho công tác tổ chức cuộc thi
5- Có Công văn đồng ý của Bộ quản lý ngành Đoàn thể chính trị - xã hội trung ương (đối với cuộc thi ngành, đoàn thể chính trị - xã hội)

Quyết định số 87/2008/QĐ-BVH...

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết