Giấy phép công diễn chương trình nghệ thuật ở trong nước, ở nước ngoài

Số hồ sơ:

T-BDI-043178-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

-Phí thẩm định chương trình nghệ thuật

+ 50phút thu 300.000đ
+ Từ 51-100 phút thu 600.000đ
+ Từ 101-150 phút thu 900.000đ
+Trên 150 phút thu 900.000đ + Mức phí tăng thêm.

Thông tư số 08/2004/TT-BTC n...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng giải quyết thủ tục hành chính cơ chế 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056.3813888 - 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước

3:

Trả Giấy phép

-  Thời hạn trả Giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân nộp phí thẩm định tại phòng kế toán của Sở.

-  Tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy phép phải nộp lại giấy biên nhận và

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Đơn xin cấp Giấy phép công diễn (ghi rõ tên chương trình)

2.

+ Bản tóm tắt nội dung, chương trình, tiết mục vở diễn; danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ, hoạ sĩ, người biểu diễn

3.

+ Bản sao có công chứng Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị nghệ thuật hoặc đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

+ Đơn xin cấp giấy phép công diễn (ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn)

Nghị định số

11/2006/NĐ-CP n...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

- Bản cam kết khi tổ chức biễu diễn không vi phạm các quy định cấm của nhà nước tại điều 4 của Nghi định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP n...

   Thời tiết