Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Thông tin

Lĩnh vực

Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm 20 ngày. Trong đó: + UBND tỉnh ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (7 ngày)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 1.000.000 đồng Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 08 năm 2007

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy xác nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân đến nhận kết quả tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

2

Bản sao giấy CMND, Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Viêt Nam ở trong nước); Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài); Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con;
3 Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ;
4 Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin nhận cha, mẹ, con

 Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12/02/2003

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực bản dịch giấy tờ:
- Giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở ở nước ngoài để sử dụng cho việc kết hôn phải được Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa .
- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, phải dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nghị định 68/2002/NĐ-CP
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết