Giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu.

Số hồ sơ:

T-BDI-130828-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nghệ thuật biểu diễn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí kiểm soát băng đĩa

+Băng hình: 250 đồng/băng
+Đĩa tiếng, đĩa hình (CD, VCD, DVD): 150 đồng/1đĩa

 

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước 2

Nộp tại Phòng giải quyết thủ tục hành chính cơ chế 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056.3813888 - 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước 2

Trả Giấy phép

-  Thời hạn trả Giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí kiểm soát băng đĩa tại phòng kế toán của Sở & ký nhận Giấy phép tại phòng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định (khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ)

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

2.

- Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền sản phẩm

3.

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú

4.

- Danh sách Ghi rõ nội dung (chủ đề) băng đĩa, tên tác phẩm, tác giả, nguồn gốc;

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

 

   Thời tiết