Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Số hồ sơ:

T-BDI-028320-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Du lịch

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

- Phí cấp đổi, cấp lại thẻ

200.000 đồng/thẻ

Thông tư số 107/2002/TT-BTC...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Thẻ

 

Các bước

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2.

Bước

2:

Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định Điện thoại: (056) 3819017

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghĩ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước).

3.

Bước

3:

Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhân được hồ sơ đầy đủ đê nghị đổi, cấp lại thẻ, phòng Quản lý Du lịch sẽ xem xét và báo cáo Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên cho người đê nghị

4.

Bước

4:

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đê nghị nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

-  Thời gian gửi quyết định: Theo thời gian nhân hồ sơ như trên

-  Cá nhân đến nhân thẻ hướng dẫn viên du lịch, nộp lệ phí theo quy định, nhân biên lai thu tiên phí, lệ phí (liên 2) và ký nhân tại phòng Cơ chế một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Nếu không đủ điêu kiện đúng theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời cho người đê nghị bằng văn bản nêu rõ lý do

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Đơn đê nghị cấp thẻ hướng dẫn viên.

 

2.

- Bản sao bằng cấp có giá trị pháp lý

 

3.

- Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ.

 

Số bộ hồ sơ:

Trường hợp 1: 01 (bộ);

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đê nghị đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên quốc tế

Thông tư số 89/2008/TT-BVHTT...

         

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điêu

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết