Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Số hồ sơ:

T-BDI-131349-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Du lịch

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2.

Bước

2:

Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh).

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định Điện thoại: (056) 3819017

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghĩ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước).

3.

Bước

3:

Trong thời hạn một tháng Đoàn thẩm định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thẩm định, xem xét và báo cáo Lãnh đạo Sở ra quyết định công nhận hạng.

4.

Bước

4:

*  Có quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch nếu đạt tiêu chuẩn quy định theo đơn đề nghị.

-  Thời gian gửi quyết định: Theo thời gian nhận hồ sơ như trên

-  Tổ chức, cá nhân đến nhận quyết định, nộp lệ phí theo quy định, nhận biên lai thu tiền phí, lệ phí (liên 2) và ký nhận tại phòng Cơ chế một cửa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

*  Nếu không đạt tiêu chuẩn quy định theo đơn đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu quy định)

2.

- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn quốc gia và xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch.

3.

- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu quy định).

4.

- Bản sao có giá trị pháp lý:

+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có); + Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;

+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Thông tư số

 

88/2008/TT-BVHTT...

2.

Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở

Thông tư số

lưu trú du lịch.

88/2008/TT-BVHTT...

3.

Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết