Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

Thông tin

Lĩnh vực

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký 20.000 đồng/1 lần. Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy đăng ký

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Nhận Giấy đăng ký hành nghề luật sư tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh theo mẫu quy định;

2

Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh;
3 Quyết định thành lập chi nhánh
4 Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh;
5 Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư.

Thông tư 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tư pháp

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết