Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư

Thông tin

Lĩnh vực

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đối với Văn phòng luật sư 50.000 đồng/1 lần. Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định
Lệ phí đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn lệ phí 100.000 đồng/1 lần Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy đăng ký

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Nhận Giấy đăng ký hành nghề luật sư tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu quy định

2

Dự thảo Điều lệ của công ty luật

3

Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;
4 Giấy tờ chứng minh về trụ sở của công ty luật.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Công ty luật TNHH một thành viên

Thông tư 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tư pháp

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết