Cấp phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thầm quyền cấp phép của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền cho Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch.Giấy phép triển lãm liên hoan, thi ảnh tại Việt Nam và ở nước ngoài; liên hoan, đại hội nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam; triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức quốc tế hoặc cá nhân cuộc tổ chức đó trưng bày tại Việt Nam; Đưa ảnh cá nhân ra nước ngoài dự thi

Số hồ sơ:

T-BDI-130194-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng nghiệp vụ Văn hoá, Sở văn hoá - Thể thao và Du lịch Bình Định Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước

3:

Trả Giấy phép

-  Thời hạn trả Giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân ký nhận Giấy phép tại Phòng nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

-  Đơn đề nghị được cấp phép (công văn hoặc công hàm);

-  Mẫu giấy mời, lời giới thiệu, thể lệ cuộc thi, triển lãm, liên hoan bằng tiếng Việt; nếu cần in tiếng nước ngoài phải in dưới, hoặc trang bên và không lớn hơn tiếng Việt

-  Catalog, tờ gấp, sách in tác phẩm, biểu trưng, áp phích (các sản phẩm in ấn) tuyên truyền quảng cáo cho triển lãm (nếu có);

2.

* Đối với triển lãm ảnh phải có thêm:

-  Danh sách tác phẩm, tác giả (đã được tuyển chọn)

-  Ảnh mẫu tác phẩm hoặc tác phẩm sẽ trưng bày khuôn khổ nhỏ nhất 9x12cm (ảnh mẫu phải từ phim gốc của ảnh trưng bày kể cả thể loại đen trắng hay màu), có ghi kích thước tác phẩm, chú thích bằng tiếng Việt

3.

* Đối với việc tổ chức liên hoan, đại hội Nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam phải kèm theo chương trình và nội dung cụ thể.

4.

* Đối với việc đưa ảnh ra nước ngoài triển lãm, dự các cuộc thi ảnh, liên hoan ảnh phải có giấy mời, công hàm, hơp đồng hoặc văn bản của phía nước ngoài.

5.

* Đối với các triển lãm ảnh trong nước, triển lãm ảnh của tác giả, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế trưng bày tại Việt Nam trong trường hợp đặc biệt không thể có ảnh mẫu, hoặc tác phẩm gửi đến cơ quan cấp phép thì phải có biên bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền;

6.

* Đối với những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào phải được ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận địa chỉ cư trú trong đơn xin phép.

7.

* Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có xác nhận của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

8.

* Đối với người nước ngoài không thuộc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nào, không có đơn vị nào đứng tên tổ chức triển lãm thì phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước mà người đó cư trú trong đơn xin triển lãm. Trường hơp cá nhân đó là công dân của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam phải có xác nhận của một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam trong đơn xin phép.

Số bộ hồ sơ:

01 (bộ)

     

 

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

- Địa điểm triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 2Om2 trở lên; có đủ ánh sáng, điện, nước, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, không làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an toàn giao thông

Quyết định số 29/2000/QĐ-BVH...

2.

- Chỉ được nhận trưng bày những tác phẩm có trong danh sách được cấp giấy phép.

Quyết định số 29/2000/QĐ-BVH...

3.

- Các hình thức tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu triển lãm phải sử dụng tiếng Việt. nếu sử dụng tiếng nước ngoài phải thể hiện ở phía dưới và không lớn hơn tiếng Việt

Quyết định số 29/2000/QĐ-BVH...

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết