Giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm các sản phẩm văn hoá khác

Số hồ sơ:

T-BDI-043955-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng nghiệp vụ Văn hoá, Sở văn hoá - Thể thao và Du lịch Bình Định Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  - Có giấy biên nhận hồ sơ (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện)

3.

Bước

3:

Trả Giấy phép

-  Thời hạn trả Giấy phép: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

-  Tổ chức, cá nhân ký nhận Giấy phép tại Phòng quản lý nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định


 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm (theo mẫu)

2.

+ Danh mục tác phẩm, tác giả, ; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9 x 12 cm trở lên

3.

+ Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung bằng tiếng việt và tiếng nước ngoài(nếu có)

4.

+ Bản cam kết triển lãm khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm tại điều 4 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị cấp phép triển lãm (phụ lục 1)

Thông tư số 01/2009/TT-BVHTT...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

- Hiện vật, tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của người tổ chức triển lãm.
- Địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích phù hợp với tính chất và quy mô của triển lãm; đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng chống cháy nổ
- Chủ địa điểm triển lãm chỉ được cho tổ chức triển lãm khi có giấy phép
- Tổ chức cá nhân đã dăng ký triển lãm hoặc đã được cấp giấy phép triển lãm phải đảm bảo nội dung, hình thức trưng bày của triển lãm đúng với hồ sơ đã dăng ký hoặc giấy phép đã được cấp
- Sau khi dăng ký muốn thay đổi nội dung, thiết kế trung bày, địa điểm, thời gian triển lãm phải đề nghị bằng văn bản với cơ quan nhà nước và chỉ được thực hiện khi cơ quan đó đã đồng ý
- Trường hợp cần duyệt (thẩm định) chương trình trước khi cấp giấy phép công diễn, tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt.

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP n...

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết