Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể theo chuyên nghiệp.

Số hồ sơ:

T-BDI-131900-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Thể dục, Thể thao

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lí do

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2.

Bước

2:

Nộp hồ sơ tại phòng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định Điện thoại: (056) 3813888

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghĩ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước).

Có giấy biên nhận hồ sơ.

3.

Bước

3:

Trả giấy chứng nhận

Thời hạn trả giấy chứng nhận: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghĩ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước).

Tổ chức nhận giấy chứng nhận nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và ký nhận tại phòng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Công văn,tờ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ.

2.

- Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (Quyết định, giấy chứng nhận do nhà nước cấp hoặc UBND xã, phường, thị trấn xác nhận; nếu bản sao phải có công chứng).

3.

- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động TDTT của câu lạc bộ xin cấp giấy chứng nhận.

4.

- Danh sách của ban chủ nhiệm câu lạc bộ, và các thành viên.

5.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ.

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

1- Có diện tích đảm bảo điều kiện cho hoạt động chuyên môn, kinh doanh thể thao theo quy định của từng lọai hình của câu lạc bộ.
2- Địa điểm câu lạc bộ hoạt động kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch của địa phương
3- Phải có bộ máy tổ chức của câu lạc bộ gồm ban chủ nhiệm và các thành viên
4- Phải có quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ.

 
   Thời tiết