Thành lập Đoàn luật sư

Thông tin

Lĩnh vực

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

27 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ đến ngày có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức đến làm thủ tục tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác – Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Nhận Giấy đăng ký hành nghề luật sư tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Giấy đề nghị đăng ký thành lập Đoàn luật sư;

2

Dự thảo Điều lệ Đoàn luật sư;
3 Dự thảo Báo cáo về phương hướng hoạt động của Đoàn luật sư;
4 Đề án tổ chức Đại hội thành lập Đoàn luật sư;
5 Danh sách thành viên Đoàn luật sư kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày quyết định cho phép thành lập Đoàn luật sư có hiệu lực, những người sáng lập Đoàn luật sư phải tổ chức Đại hội thành lập Đoàn luật sư; nếu quá thời hạn này mà không tổ chức Đại hội thì quyết định cho phép thành lập Đoàn luật sư không còn hiệu lực  Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết