Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

Số hồ sơ:

T-BDI-131878-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Thư viện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

2.

Bước

2:

Nộp tại Phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 056. 3822796

-  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý hồ sơ

-  Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00

Buổi chiều: 14h00 đến 16h30

-  Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)

3.

Bước 3:

Trả Giấy chứng nhận
- Thời hạn trả Giấy chứng nhận: Buổi sáng: 7h30 đến 11h00
Buổi chiều: 14h00 đến 16h30
- Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước)
- Cá nhân ký nhận Giấy chứng nhận tại Phòng Nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Quyết định thành lập thư viện (bản chính);

 

2.

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện theo mẫu;

 

3.

- Nội quy của thư viện.

 

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

1- Vốn tài liệu thư viện (20.000 bản sách rở lên)
2- Trụ sở, trang thiết bị chuyên dùng
3- Người có chuyên môn, nghiệp vụ thư viện
4- Kinh phí đảm bảo cho thư viện hoạt động ổn định và phát triển

Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT...

   Thời tiết