Công chứng hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

Thông tin

Lĩnh vực

Công chứng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 Công an, UBND xã, phường, thị trấn; Tài nguyên Môi trường…. khi cần phải xác minh hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến việc công chứng hợp đồng.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Ngay trong buổi làm việc; nếu nộp hồ sơ sau 10g30ph buổi sáng thì trả kết quả sang buổi chiều và nộp hồ sơ sau 16 giờ thì trả kết quả sang ngày làm việc hôm sau.(Không tính thời gian xác minh làm rõ những trường hợp cần phải kiểm tra)

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng Mức phí thu theo giá trị tài sản; Mức thu tối thiểu 100.000 đồng, tối đa 10 triệu đồng.  Thông tư số 91/2008/TT-LT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư đã công chứng.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Các bên giao kết hợp đồng cùng có mặt tại Phòng công chứng và nộp phiếu yêu cầu công chứng. Nếu một trong những người tham gia giao kết hợp đồng ở trong tình trạng già yếu không thể đi lại được hoặc đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở Phòng công chứng được thì đề nghị Công chứng viên (CCV) đến tại nơi ở của người đó để thực hiện công chứng hợp đồng.

Bước 2:

CCV tiến hành việc kiểm tra nhân thân, năng lực hành vi của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng; Kiểm tra các giấy tờ cần thiết, liên quan đến việc giao kết hợp đồng và tình trạng pháp lý của căn hộ nhà chung cư.

Bước 3:

CCV đọc hợp đồng cho các bên giao kết hợp đồng nghe hoặc yêu cầu các bên giao kết hợp đồng tự đọc hợp đồng. Nếu cần chỉnh sửa, bổ sung thì các bên tự thực hiện hoặc yêu cầu CCV chỉnh sửa (nếu hợp đồng do CCV soạn thảo).

4

Các bên giao kết ký hợp đồng, CCV chứng nhận hợp đồng.
5 Đóng dấu vào hợp đồng, thu phí công chứng và trả hợp đồng đã được công chứng.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất đã được soạn thảo sẵn, nếu không tự soạn thảo được thì đề nghị CCV soạn thảo.

2

Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn gía trị sử dụng của các chủ thể giao kết hợp đồng.

3

Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nhà chung cư.
+Trường hợp quyền sở hữu căn hộ nhà chung cư chưa được cấp giấy chứng nhận thì phải xuất trình các giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh quyền sở hữu.
+Trường hợp đã có hợp đồng, văn bản chuyển dịch căn hộ chung cư nhưng chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu, nay thực hiện việc mua bán tiếp còn phải xuất trình kèm theo biên lai nộp lệ phí trước bạ.
+Trường hợp bên bán là người thừa kế còn phải xuất trình kèm theo một trong các loại văn bản như: Văn bản phân chia di sản hoặc Văn bản khai nhận di sản.
+ Trường hợp người yêu cầu công chứng là người đại diện theo uỷ quyền còn phải xuất trình văn bản ủy quyền.
+ Trường hợp người yêu cầu công chứng bán phần quyền sở hữu của mình là tài sản thuộc sở hữu chung còn phải nộp văn bản khước từ việc mua của các đồng sở hữu.
+ Trường hợp người nhận chuyển nhượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn phải nộp giấy tờ có liên quan để chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

4

Các giấy tờ khác để chứng minh căn hộ chung cư thuộc quyền sở hữu của cá nhân nếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ ghi tên một người.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản  Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên môi trường
Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư  Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên môi trường

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết