Cấp phù hiệu “Taxi”

Thông tin

Lĩnh vực

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải, số nhà 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn - điện thoại: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trao giấy nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân, tổ chức đến tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhận kết quả đến tại Phòng Quản lý vận tải.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi của doanh nghiệp kèm theo danh sách xe ôtô;

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng taxi (bản photo có công chứng hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu);
3 Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi;
4   Bản photo giấy đăng ký của phương tiện;
5 Trường hợp doanh nghiệp bổ sung hoặc thay thế xe hoặc ngừng hoạt động phải có giấy đề nghị kèm theo danh sách phương tiện gửi cơ quan có thẩm quyền để được cấp phù hiệu mới và thu hồi phù hiệu đối với phương tiện bị thay thế hoặc ngừng hoạt động;
6  

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi của doanh nghiệp kèm theo danh sách xe ôtô.

 Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy định về vận tải khách bằng taxi"
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô.

Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô


   Thời tiết