Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải cấp

Thông tin

Lĩnh vực

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở GTVT Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy xác nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cá nhân khi chuyển công tác, nơi ở và có HKTT tại nơi ở mới (tỉnh, thành phố khác) thì đến làm thủ tục di chuyển quản lý giấy phép lái xe tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở GTVT Bình Định – 14 Nguyễn Huệ, T.p Quy Nhơn - điện thoại: 056.3892172 vào tất cả các ngày trong tuần, trừ chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trao giấy nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Cá nhân, tổ chức đến tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhận Giấy di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ( không nộp lệ phí )

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Hồ sơ gốc của hạng GPLX đang sử dụng (bao gồm Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe và Chứng chỉ nghề hoặc Quyết định công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo)

2

  Tờ khai xin di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
3   Giấy phép lái xe (bản gốc)
4 01 tấm ảnh 3x4cm kiểu CMND

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Tờ khai xin di chuyển quản lý giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Văn bản số 120/CĐBVN-QLPTNL ngày 09/01/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  


   Thời tiết