Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Đối với trường hợp thành lập mới)


Số hồ sơ:

T-BDI-132093-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Khoa học & Công nghệ


Thông tin

Lĩnh vực:

Hoạt động khoa học và công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Khoa học và Công nghệ .

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Khoa học và Công nghệ .

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp (trường hợp không cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và công nghệ thì phải trả lời doanh nghiệp bằng văn bản)

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:

Nhận hồ sơ viết giấy biên nhận cho tổ chức hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ (đối với hồ sơ đã hoàn chỉnh)

2.

Bước 2:

Thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả cho tổ chức hoặc cá nhân

3.

Bước 3:

Tổ chức, cá nhân đến Sở Khoa học và Công nghệ nhận Giấy chứng nhận (khi đi mang theo giấy biên nhận)

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Phụ lục I)

2.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực)

3.

- Dự án sản xuất kinh doanh (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

4.

- Mẫu Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (Phụ lục IV)

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1.

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Phụ lục I)

2.

- Mẫu Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (Phụ lục IV)

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ


Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

   Thời tiết