Báo cáo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại VN không phải cấp giấy phép lao động

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

- 7 ngày làm việc trước ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc - 30 ngày làm việc đối với người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo qui định của pháp luật VN

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Lưu hồ sơ

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

- Người sử dụng lao động hoặc phía đối tác VN phải báo cáo theo mẫu số 8 và gửi kèm theo các giấy tờ theo qui định về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đối với các trường hợp sau:
+ Người nước ngoài vào làm việc tại VN với thời hạn dưới 3 tháng
+ Người nước ngoài là thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên
+ Người nước ngoài là chủ sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên
+ Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần
+ Người nước ngoài vào VN để thực hiện chào bán dịch vụ
+ Người nước ngoài vào VN làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết 03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động
+ Luật sư người nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại VN
+ Phu nhân, phu quân của người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngòai (Mẫu số 8)

2

- Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp
3 - Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)
4 - Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo qui định của Bộ Y tế VN.
5   - Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động.
6 - 03 (ba) ảnh màu (kích thước 3cm x 4 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ;

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngòai (Mẫu số 8)

 

   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết