Chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD của doanh nghiệp FDI

Thông tin

Lĩnh vực

Đầu tư tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm XTĐT - Sở Kế hoach và Đầu tư

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản đồng ý chấm dứt hoạt động của UBND tỉnh.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2:

Đại diện Doanh nghiệp (có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn.
Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:
a. Nếu hồ sơ phù hợp lệ thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
b. Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư kê khai lại.

Bước 3:

  Trong thời hạn 07 ngày, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (XTĐT) trả kết quả cho doanh nghiệp.

Bước 4:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

2

- Giấy chứng nhận/văn bản cho phép hoạt động của UBND tỉnh;
3   - Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
4  - Nếu là chi nhánh, cần bổ sung các giấy tờ sau:
+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh tóan hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
+ Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
+ Con dấu, Giấy Chứng nhận đăng ký mẫu dấu (nộp cho công an)
+ Giấy Chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp; số hóa đơn GTGT chưa sử dụng (nộp cho cơ quan thuế);
+ Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể; trong đó, cam kết đã thanh tóan hết các khỏan nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết quyền lợi hợp pháp của người lao động.
5  
6  
7  

Số bộ hồ sơ                 01 bộ,

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   
   
   
   
   
   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết