Danh mục
STT Tên danh mục
1 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Lê Trung Hải. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Trường Xuân Đông, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
2 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Lê Văn Sinh. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Công Thạnh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
3 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Nguyễn Đúng. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
4 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Võ Chín. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Cửu Lợi Đông, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
5 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố mất tích: Anh Trương Văn Phát. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Lại Đức, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
6 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Trần Quan Trường. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Nhuận An, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
7 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Võ Văn Sự. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
8 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: anh Bùi Anh Tuấn, sinh năm 1997. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
9 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh La Văn Sang. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
10 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Trần Tư, sinh năm 1920. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Tài Lương 4, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
11 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Lê Văn Long, sinh năm 1964. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
12 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích: Ông Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1973. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Cự Lễ, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
13 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Nguyễn Văn Điệp. Nơi cư trú cuối cùng: Xóm 9, thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
14 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Bà Dương Thị Bích, sinh năm 1967. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
15 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Tôn Văn Thơm, sinh năm 1960. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
16 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Võ Minh Mẫn, sinh năm 1980. Nơi cư trú cuối cùng: thôn An Lộc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
17 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Chế Trung Vũ, sinh năm 1992. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
18 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Phạm Toàn Quốc, sinh năm 1994. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
19 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích: Chị Nguyễn Thị Châu Pha, sinh năm 1990. Nơi cư trú cuối cùng: Ngọc An Đông, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
   Thời tiết