Danh mục
STT Tên danh mục
1 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Lê Văn Long, sinh năm 1964. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
2 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích: Ông Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1973. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Cự Lễ, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
3 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Nguyễn Văn Điệp. Nơi cư trú cuối cùng: Xóm 9, thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
4 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Bà Dương Thị Bích, sinh năm 1967. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
5 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Ông Tôn Văn Thơm, sinh năm 1960. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
6 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Võ Minh Mẫn, sinh năm 1980. Nơi cư trú cuối cùng: thôn An Lộc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
7 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Chế Trung Vũ, sinh năm 1992. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
8 Thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết: Anh Phạm Toàn Quốc, sinh năm 1994. Nơi cư trú cuối cùng: thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
9 Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích: Chị Nguyễn Thị Châu Pha, sinh năm 1990. Nơi cư trú cuối cùng: Ngọc An Đông, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
   Thời tiết