Trả lời đơn của bà Đặng Thị Thu, địa chỉ: Khu TĐC Nhơn Phước, thôn Hội Thành, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn

15:15, 04/01/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh nhận được đơn của bà Đặng Thị Thu, có nội dung kiến nghị yêu cầu giải quyết hỗ trợ di dời nhà với số tiền 28.000.000 đồng và hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho hộ gia đình bà có đất do Nhà nước thu hồi, thực hiện Dự án xây dựng Kho ngoại quan thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Văn bản số 2476/BC-BQL ngày 29/11/2016 và kết quả kiểm tra hồ sơ vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đối với nội dung yêu cầu hỗ trợ di dời nhà với số tiền 28.000.000đồng, đây là khoản tiền thưởng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (không phải là tiền hỗ trợ di dời nhà) áp dụng cho các hộ dân còn tồn tại thuộc Dự án xây dựng Kho ngoại quan thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội tại Văn bản số 640/UBND-KTN ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh. Hộ bà Đặng Thị Thu đã thống nhất nhận tiền bồi thường và giao trả mặt bằng vào ngày 22/12/2015 (trước thời điểm UBND tỉnh có chủ trương thưởng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng); do đó, hộ bà Thu không thuộc diện được hưởng khoản tiền thưởng đẩy nhanh tiến độ theo Văn bản số 640/UBND-KTN ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh.

Đối với nội dung yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm, căn cứ hồ sơ bồi thường, hộ bà Đặng Thị Thu bị thu hồi 03 thửa đất có số hiệu 05, 12 và 23, tờ bản đồ số 43, tổng diện tích 2.450,3m2 không đủ điều kiện bồi thường về đất nông nghiệp, chỉ được xem xét hỗ trợ 100% giá trị đất theo đề xuất của Đoàn Thanh tra liên ngành của tỉnh tại Văn bản số 05/CV-ĐTTr ngày 10/12/2015 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 5967/UBND-TD ngày 15/12/2015. Do hộ bà Đặng Thị Thu không được bồi thường về đất nông nghiệp nên không được tính hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm là đúng theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho bà rõ./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    166834626

Đang truy cập: 566