Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2016 tại Sở Nội vụ

17:07, 22/03/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Chiều 21-3, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định do Phó trưởng đoàn chuyên trách Lý Tiết Hạnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2016 tại Sở Nội vụ.

Quang cảnh buổi giám sát.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong giai đoạn 2011-2016, Sở Nội vụ đã làm tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức thuộc bên trong của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về cơ bản đã hoàn thành đúng quy định và yêu cầu đề ra, tinh gọn một bước, giảm đáng kể số lượng các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh theo hướng phân cấp cho các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện quản lý; khắc phục chồng chéo về chức năng nhiệm vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Cơ cấu, số lượng các cơ quan chuyên môn không vượt quá số lượng và cơ cấu theo quy định của Chính phủ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí hợp lý, theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế. Việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được thực hiện đúng quy định hiện hành đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách được kiện toàn, củng cố về cả số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhiệm vụ đặt ra ở cơ sở.

Tuy nhiên, hiện tổ chức các đơn vị sự nghiệp ở một số lĩnh vực vẫn còn cồng kềnh, kém hiệu quả, chưa theo kịp nhu cầu phát triển và đặc điểm của địa phương; số lượng cấp phó của người đứng đầu ở một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và các tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn sau khi hợp nhất, sáp nhập còn vượt quá số lượng quy định; Trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không đồng đều, tỷ lệ cán bộ được đào tạo chuẩn về trình độ theo chức danh vị trí việc làm tại các xã thuộc miền núi, vùng cao, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn thấp so với quy định.... Do vậy, tại buổi làm việc, Sở Nội vụ Bình Định đã kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật cán bộ, công chức cho phù hợp vứi tình hình thực tiễn...

Phát biểu tại buổi làm việc Bà Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Nội vụ Bình Định trong việc việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2016; đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Sở Nội vụ để trình Quốc hội và cấp có thểm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian đến.    


Tin - ảnh: XUÂN NGUYÊN

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    166835018

Đang truy cập: 596